ทำไมต้อง Web Accessibility
ความพิการ = ความบกพร่อง + อุปสรรค Web Accessibility เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดอุปสรรคเหล่านั้น
ThaiWebAccessibility.Com
ให้บริการโดยทีมงาน ที่มีประสบการณ์และคุณภาพ ในการฝึกอบรมและพัฒนาเว็บไซต์

Web Accessibility คืออะไร?

การทำเว็บไซต์ ที่ไม่คำนึงถึงการวางโครงสร้างเพื่อการเข้าถึงของบุคคลที่มีความบกพร่อง เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตา ทางหู หรือผู้สูงอายุ เป็นอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในโลกแห่งการติดต่อสื่อสารในยุคดิจิตอล

การพัฒนาเว็บไซต์ ที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า Web Accessibility คือ การออกแบบเว็บไซต์ โดยอิงตามแนวทางการพัฒนาที่เป็นมาตรฐาน เพื่อลดอุปสรรคเหล่านั้น ซึ่งจะส่งผลให้มีคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่จัดทำ ได้เพิ่มมากขึ้น

โครงการการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้งานได้ (Web Accessibility) ตามกฏหมายของประเทศไทย

รายงานการตรวจสอบเว็บไซต์กระทรวง 19 กระทรวง และ สำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศไทย

ดูผลการตรวจสอบเว็บไซต์กระทรวงทั้ง 19 กระทรวง และ สำนักนายกรัฐมนตรี ประเทศไทย ระหว่างเดือน สิงหาคม 2555 - มกราคม 2559

ผลงานของเรา

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข การประปาส่วนภูมิภาค กรมวิชาการเกษตร กระทรวงศึกษาธิการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โรงพยาบาลศิริราช กรมโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ MFEC Public Company Limited. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
prev next

บริการของ Thai Web Accessibility

บริการพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์

บริการพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์

ให้บริการในการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่หรือทำการแก้ไขเว็บไซต์ที่มีอยู่เดิมให้ตรงตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็น Web Accessibility อ้างอิงตาม WCAG 2.0 ตั้งแต่ระดับ A ขึ้นไป และหลักของ Universal Design (UD)

ตรวจสอบ และรายงานผล

ตรวจสอบ และรายงานผล

ให้บริการ การตรวจสอบเว็บไซต์ ที่มีอยู่และออกรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อแนะนำในการปรับปรุง เบื้องต้น
Accessible Digital Documents

Accessible Digital Documents

ให้บริการ แก้ไข และจัดทำเอกสาร PDF ให้สามารถเข้าถึงได้โดย โปรแกรมช่วยเหลือ เช่น Screen Reader

บริการฝึกอบรม

banner web accessibility course

Web Accessibility Concept Course: WCAG 001 (1 วัน)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรู้จักกับ Web Accessibility แนะนำมาตราฐาน WCAG, THWCAG ความสำคัญและ กฎกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางต่อยอดเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้มาตราฐาน แนว Universal Design

banner developer course

Web Accessibility for Developer Course: WCAG 002 (3 วัน)

หลักสูตรนี้แนะนำการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ว่ามีแนวทางการออกแบบ (Design) การพัฒนา (Web Accessibility Development) และการทดสอบ (Web Accessibility Testing) อย่างไร เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน ตามแนบทาง WCAG 2.0

banner advanced developer course

Web Accessibility for Advance Developer Course : WCAG 003 (3 วัน)

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในขบวนการพัฒนาเว็บไซด์ที่ทุกคนเข้าถึงได้แบบตกแต่งได้ตามความต้องการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแนวทาง Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) ตามมาตรฐาน ของ World Wide Web Consortium (W3C)
banner cms accessible developer course

Web Accessibility for Drupal CMS Developer Course: WCAG 004 (3 วัน)

เหมาะสำหรับนักพัฒนาหรือ ผู้ดูแลระบบหรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับขบวนการพัฒนาเว็บไซต์ ในรูปแบบ CMS ให้เป็น Web Accessibility แบบตกแต่งได้ ทั้งหน่วยงานภาครัฐกาล และ เอกชน โดยใช้ Content Management System ที่อาจจะใช้เป็น Drupal, Wordpress หรือ Joomla เพราะ CMS ในยุคใหม่นั้น จะมีวิธีการจัดการเพื่อให้สร้างเว็บไซต์ ที่เข้าถึงได้ ตามแนวทาง WCAG 2.0

ข่าวกิจกรรม

Thaiwebaccessibility.com ได้เข้ารอบการประกวดซอฟต์แวร์ TICTA EXPO 2013

Thaiwebaccessibility ได้เข้ารอบการประกวดซอฟต์แวร์ TICTA EXPO 2013 ในผลงานด้าน Web Accessibility Checker
บริษัท นายน์เอ็กซ์เพิร์ท จำกัด โดย ทีมพัฒนา Web Accessibility (Thaiwebaccessibility.com) มีความภูมิใจที่ผลงานด้าน Web Accessibility Checker ของเราได้ ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 3 ของ การประกวด ซอฟต์แวร์ ในงานแสดงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 (TICTA EXPO 2013) ในสาขา Research and Development และทางเราขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ทีมที่ได้ผ่านและได้รับรางวัลครั้งนี้...

Global Web Accessibility News

Canadaผู้หญิงที่ตาบอด ในรูปได้ฟ้องร้องต่อหน่วยงานภาครัฐที่เว็บไซต์เข้าถึงไม่ได้

ผู้หญิงที่ตาบอด ในรูปได้ฟ้องร้องต่อหน่วยงานภาครัฐที่เว็บไซต์เข้าถึงไม่ได้

มีข่าว จาก Canada ว่า ผู้หญิงที่ ตาบอด ในรูป ได้ฟ้องร้องต่อ หน่วยงานภาครัฐ ที่เว็บไซต์ เข้าถึง ไม่ได้ ด้วยมติ 3-0 โดยภาครัฐนั้นจะต้องทำเว็บไซต์ให้เป็น Web Accessibility หรือ เข้าถึงได้ แม้แต่ไฟล์ PDF
เธอได้กล่าวอีกว่า ชัยชนะในวันนี้ ไม่ได้เป็นชัยชนะของเธอ แต่เป็นชัยชนะของ คนตาบอดชาวแคนาดา ทุก ๆ คน..

CanadaWhy Accessibility is good for Ontario

Why Accessibility is good for Ontario

Ontario เป็นเมืองหนึ่งใน Canada ที่มีกฎหมายและใส่ใจเรื่อง #Accessibility โดยกล่าวว่า ในไม่ช้า จะมีประชากร 1 ใน 5 ที่จะเป็น ผู้พิการ (Disability) และกลุ่มคนเหล่านี้สร้างรายได้ 40% ให้กับ Ontario #ทำไมต้องใส่ใจ Accessibility

KoreaSamsung Korea website earns Web Accessibility certification

Samsung Korea website earns Web Accessibility certification

Samsung today confirmed that their Korean website has earned Web accessibility (WA) Certification Mark. This certification means the website complies with the guidelines laid by Korean Web Content Accessibility Guidelines 2.0 and enables ease of access to all users, including the disabled and the elderly.