Website Development

ออกแบบ พัฒนาให้มีความเป็นสากล (Universal Design) ตามมาตรฐาน WCAG 2.0 ของ W3C และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ เพื่อทำให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility)

Accessible Document

ทำเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ให้สามารถเข้าถึงได้โดย เครื่องมืออ่านหน้าจอ ปรับมุมมองให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว

Closed Captioning (CC)

ในการจัดทำสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Online หรือ Offline ย่อมมีความต้องการที่จะให้มีผู้รับชมสื่อ ได้มากที่สุด ดังนั้นผู้จัดทำจะต้องคำนึงถึงการรับรู้ของคนทุกกลุ่ม

จากจำนวนประชากร เกือบ 70 ล้านคน ผู้พิการทางการได้ยินมีจำนวนมากเกือบ 1 ล้านคนในประเทศไทย  นอกจากนั้นปัญหาทางการได้ยินจากการรับชมสื่อ ยังรวมไปถึงผู้ชมทั่วๆไป เช่น การรับชมในที่ๆมีเสียงรบกวน นั่นหมายความว่าในความเป็นจริงแล้ว เมื่อไม่มีคำบรรยาย หรือไม่ได้มีข้อความบรรยายในบางฉาก ผู้รับชมอาจจะไม่สามารถเก็บรายละเอียดใดๆได้เลยว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นในทีวี หรือ สื่อนั้นๆ

Thaiwebaccessibility.com ให้บริการการจัดทำ ซับไตเติ้ล Caption, Sub Title ให้กับ VDO โดยมีทั้งรูปแบบ In Video หรือ แบบ Closed Caption ในรูปแบบของ Online Media ทั้ง Youtube และ Online VDO

หมายเหตุ: สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม เนื้อหาหรือคำบรรยาย (Script) ในรูปแบบ Microsoft Word

เกี่ยวกับ Colsed Captioning http://www.thaiwebaccessibility.com/services/closed-captioning

Audio Description (AD)

Audio Description (AD) เป็นเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น ผู้พิการทางสายตา
โดยการบรรยายภาพหรือการกระทำต่างๆ ออกมาเป็นเสียง เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาในวีดิโอได้
Thaiwebaccessibility.com ให้บริการในการจัดทำ Audio Description  เพื่อให้ทุกการเข้าถึง เป็นการเข้าใจและรับรู้ได้มากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ: กสทช. เพิ่มการบรรยายด้วยเสียงในร่างมาตรฐานเครื่องรับทีวีดิจิตอล โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์มีบริการเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของคนพิการ