"เว็บไซต์ควรเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่มีอุปสรรค"

มาร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน เพิ่มจํานวนเว็บไซต์ที่มีความเป็นสากล เพื่อให้สังคมดิจิทัลในประเทศไทย เป็นสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่เป็นจํานวนมาก ได้อย่างเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกัน

Why Web Accessibility Now!

90% ของเว็บไซต์ ไม่สามารถเข้าถึงได้

"The power of the Web is in its universality.
Access by everyone regardless of disability is an essential aspect.
Web Accessibility is not only for people with disabilities but for all of us who are thankful that there are no barriers in using our abilities."

TIM BERNERS-LEE Creator of World Wide Web.
Mascot TWA Girl

6 เหตุผลที่ต้องทำเดี๋ยวนี้

 • Icon Right
  Rightมันคือสิ่งที่ควรจะทํา
 • Icon Legal
  Legalมันคือกฎหมายด้าน ICT และมาตรฐาน
 • Icon SEO
  SEOเพิ่ม Natural Search + 30%
 • Icon Innovation
  Innovationมันเป็นนวัตกรรมของเทคโนโลยี
 • Icon Credibility
  Credibilityสร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กรคุณ
 • Icon Usability
  Usabilityเพิ่มการใช้งานได้ง่ายขึ้น

ทำอย่างไรให้สำเร็จ

โครงการตรวจสอบเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึง และใช้งานได้

ข่าว/บทความ

วีดีโอ