Make IT Accessible for Everyone

เว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้(Web Accessibility) เป็นคำที่ใช้ในการสื่อถึงเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้(Usability)  โดยผู้ใช้งานทุกคน ซึ่งรวมถึงคนสูงอายุ และคนพิการ

ในการพัฒนาเว็บไซต์ ผู้พัฒนาต้องไม่ลืมความสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐานเพื่อให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลบริการ รวมถึงข่าวสารและข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์ จะสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้สำหรับทุกๆคนอย่างแท้จริง

สำหรับข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ความสามารถในการเข้าถึงได้นั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการในการรับรู้ข้อมูลบนหน้าจอ วิธีที่ใช้ในการนำทางไปยังแต่ละหน้าจอ ซึ่งองค์ประกอบที่มีผลต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น

สำหรับผู้ที่มีสายตาเลือนลางมองเห็นได้ไม่ชัดเจน: การใช้สี การตัดกันของสี ขนาดของตัวอักษร และตัวอักษรที่เลือกใช้

สำหรับคนพิการทางสายตาหรือคนตาบอด: วิธีที่ Screen Reader ใช้ในการตีความองค์ประกอบบนหน้าเว็บไซต์ เช่น ข้อความทดแทนสำหรับรูปภาพ(alt) ข้อความสำหรับจุดเชื่อมโยง(link) คำบรรยายข้อมูลเสียง(audio description) สำหรับเนื้อหาที่เป็น VDO

สำหรับคนที่มีปัญหาทางการได้ยิน: วิธีที่ใช้ในการแสดงข้อมูลเสียงในรูปแบบข้อความหรือรูปภาพสัญลักษณ์ เช่น คำบรรยายใข้ภาพ

ที่ Thaiwebaccessibility.com เรามุ่งมั่นในการพัฒนาพัฒนาเว็บไซต์ให้ได้มาตรฐาน และไม่หยุดยั้งในการค้นคว้าหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า เว็บไซต์ที่ได้รับการพัฒนาจากเราจะเป็นเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างดีที่สุดสำหรับทุกคน

Date: 
Friday, 1 July 2016