มาตรวจเว็บไซต์กันว่าได้มาตรฐานหรือไม่ ?

Thaiwebaccessibility.com มีเครื่องมือสำหรับตรวจสอบเว็บไซต์ ว่าได้มาตราฐาน หรือเป็น Web Accessibility หรือไม่ ? โดยได้รับทุนสนับสนุน จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (National Innovation Agency)
โดยสามารถมาตรวจสอบ กันได้ที่ http://www.thaiwebaccessibility.com/validator ระบบจากแจ้งรายงานผลสำหรับเว็บไซต์นั้น ๆ พร้อมบอกรายละเอียดแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นให้ 

การตรวจสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบเว็บไซต์ตามแนวทาง WCAG 2.0 ซึ่งสามารถตรวจสอบโครงสร้าง เนื้อหา layout การใช้สี และ attribute ต่าง ๆ เพื่อตรวจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว ได้มาตราฐานหรือไม่ ?

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ : [email protected]

Date: 
Tuesday, 2 July 2013