ใช้ label เพื่อผูกกับ TextBox หรือ CheckBox หรือ ListBox

ตัวอย่างของการกำหนด Label ของให้กับ User Control นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดให้เหมาะสม เพื่อการสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ของคนทุก ๆ กลุ่ม

ใช้ label เพื่อผูกกับ TextBox หรือ CheckBox หรือ ListBox

<fieldset>
  <legend>คุณชอบสีอะไรที่สุด ?</legend>
  <input type="radio" name="color" value="r" id="red">
  <label for="red">Red</label></input>
  <input type="radio" name="color" value="g" id="green">
  <label for="green">Green</label></input>
</fieldset>

 

Date: 
Tuesday, 2 July 2013